Phone: (+994 12) 510-69-31
Fax: (+994 12) 510-69-38
Email: info.isjss@gmail.com
ISSN: 2218-8754 (print version)
ru
en
menu close

Müəlliflər üçün

Jurnal məqalələr, icmallar, müzakirələr və qısa məlumatlar çap edilir. Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim oluna bilər.